Poziv na dostavu ponuda: Usluga prevođenja teksta s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik

17. stu 2016.

 

lori-2015-projekt-logo

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR

Broj ugovora: 2012-01-35-010216

Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“

Naručitelj nabave: kolekTIRV, Nova cesta 24, 10000 Zagreb

Naziv nabave: Usluga prijevoda teksta s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik

Broj nabave: 19

Redni broj nabava prema planu javne nabave: 04

Datum: 17.11.2016.

 

Poziv za dostavu ponude za uslugu prijevoda teksta s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik

Poštovane_i,

U okviru ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

- Opis poslova

- Obrazac za opis kompetencija

- Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

 

- Životopis stručnjaka_inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom,

- Ispunjeni obrazac za opis kompetencija

- Financijsku ponudu

- Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

 

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_inje i/ili obrascu za opis kompetencija moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka_inje propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_inje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

 

Financijska ponuda mora:

- imati jasno navedenu aktivnost za koje se stručnjak_inja prijavljuje uz navod cijene,

- cijene moraju biti iskazane bez PDV-a budući se usluga financira iz sredstava Europske Unije.

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta, a 20% cijena, prema sljedećem obrascu:

 

Kriterij Ocjena kriterija Bodovi Max. broj bodova
Kvaliteta (80%)      
Relevantna iskustva u prijevodu tekstova (prioritetno vezanih za LGBTIQ tematiku)

 

1-10 aktivnosti/relevantna iskustva 20 40
10-15

aktivnosti/relevantna iskustva

30
Više od 15 aktivnosti/relevantnih iskustava 40
Poznavanje trans i/ili inter tematike kroz iskustvo u pisanju i/ili prezentiranju o trans i/ili inter temama (mjerljivo kroz broj objavljenih tekstova ili provedenih aktivnosti) 1-4 aktivnosti/relevantna iskustva 10 20
5-8 aktivnosti/relevantna iskustva 15
Više od 8 aktivnosti/relevantna iskustva 20
Razumijevanje LGBT terminologije (mjerljivo kroz sudjelovanje na relevantnim edukacijama, konferencijama i slično) 1-10 aktivnosti/relevantna iskustva 10 20
10-15 aktivnosti/relavantna iskustva 15
Više od 15 aktivnosti/relevatna iskustva 20
Ukupno kvaliteta 80
Cijena (20%) Najveća dopuštena vrijednost nabave (prema Opisu posla) 10 20
Do 20% niža vrijednost ponude 15
Više od 20% niža vrijednost ponude 20
Ukupno cijena 20

 

  

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.415,00 EUR (18.354,00 kn bruto).

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01.12.2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka:

info@kolektirv.hr

 

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 24.11.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (26.11.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: info@kolektirv.hr. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditelji_ca_ma.

 

poziv-na-dostavu-ponude_prijevod

obrazac-za-opis-kompetencija

19_izjava-o-nepostojanju-razloga-za-iskljucenje

19_opis-poslova

 

 

 

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
kolekTIRV
www.kolektirv.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr
crossmenu