Usvojena nova klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema Svjetske zdravstvene organizacije (ICD-11)

Ovaj vikend se odvijao važan događaj za trans zajednicu - nova klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema Svjetske zdravstvene organizacije (ICD-11) je službeno usvojena na summitu u Genevi.
U skladu sa ovim dokumentom, svi trans identiteti se uklanjaju sa liste mentalnih poremećaja, a transrodnost će se klasificirati kao stanje, a ne poremećaj!


Nacionalna implementacija ove klasifikacije uklanjanja transrodnost sa liste mentalnih poremećaja, što podrazumijeva omogućavanje priznanja identiteta, koji će time u manjoj mjeri biti uvjetovan medicinskim pristupom. 
Osim navedenog, ovime će se omogućiti bolje mogućnosti za ostvarenje prava i pristup uslugama, umjesto dugotrajnih procesa dijagnostike i medikalizacije.


Zato zahtijevamo od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo da ovu klasifikaciju primjeni na nacionalnom nivou te da u skladu s njom uskladi zakonodavne okvire i prakse!

crossmenu