Svjetska zdravstvena organizacija objavila beta verziju jedanaestog izdanja Međunarodne klasifikacije bolesti

25. kol 2014.

Povodom objave beta verzije Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB) 11, TGEU je izdao priopćenje u kojem pozdravlja prijedlog Svjetske zdravstvene organizacije da se ukloni dijagnoza F64 „poremećaj rodnog identiteta“ s liste mentalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju.

Naime u nacrtu MKB-a 11 u poglavlju 7: Mentalni i ponašajni poremećaji (u MKB 10 je to bilo poglavlje F) kategorija „poremećaj rodnog identiteta“  je uklonjena. U nacrtu su također uklonjene i druge stigmatizirajuće kategorije poput fetišizma, fetišističkog transvestizma ili sadomazohizma. SZO predlaže novu kategoriju „rodna inkongrunecija (neusklađenost)“ pod novim poglavljem 6 „stanja povezana sa seksualnim zdravljem“. Nova kategorija uključuje rodnu neusklađenost adolescenata i odraslih (6A50) i rodnu neusklađenost djece (6A51).  Prestanak etiketiranja trans osoba kao mentalno bolesnih biti će važan korak naprijed i umanjiti će  stigmatizaciju trans osoba.

Uključivanje „Rodne neusklađenosti odraslih i adolescenata“ u kategoriju seksualnog zdravlja je nešto što su ljudskopravaške nevladine organizacije kao što su Global Action for Trans* Equality (GATE), Stop Trans Pathologization (STP) i Transgender Europe (TGEU) zahtijevale. Međutim, definicija u toj kategoriji mora jasno naglasiti trans osobe koje imaju potrebu za medicinskim procedurama.

gzmfGWjriXgijQz-556x313-noPad

Nažalost stručnjaci i stručnjakinje Svjetske zdravstvene organizacije nisu slijedili preporuku trans aktivista i aktivistkinja da u potpunosti uklone dijagnozu rodne inkongruencije kod djece iz MKB 11. „U sljedećih nekoliko godina naš zadatak bit će lobiranje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kako bi se uklonila dijagnoza rodne neusklađenosti kod djece jer je to nepotrebna kategorija. Djeca trebaju slobodu da budu ono što jesu. Prije puberteta nema potrebe za medicinskom intervencijom i stoga nema potrebe za uključivanjem u MKB. Istovremeno morati ćemo pozorno pratiti i analizirati podatke u poglavlju „rodne inkongruencije“ – kaže Julia Ehrt, izvršna direktorica TGEU-a.  Predložene promjene kategorija relevantnih za trans osobe mogle bi biti prvi korak ka alternativnom pristupu prema trans identitetima unutar medicinske i psihološke prakse. Pažljive čitateljice i čitatelji će primjetiti da tekst u spomenutoj kategoriji nije binarno određen i potencijalno je otvoren za više od dva spola, ženskog i muškog. Međutim, ostaje za vidjeti hoće li ova kategorija ostati nepromijenjena i nakog završnog glasovanja skupštine Svjetske zdravstvene organizacije koje se očekuje 2017. godine i ako da, kako će se primjenjivati u svakodnevnoj praksi – poručuju iz TGEU-a.

Izvor: TGEU

crossmenu