Održan okrugli stol povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve transfobičnog nasilja

20. stu 2014.

Danas, 20. studenog, obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobičnog nasilja povodom kojeg su Ženska soba – Centar za seksualna prava i kolekTIRV – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba organizirali/e okrugli stol „Unapređenje pravnog položaja trans i rodno nenormativnih osoba u Republici Hrvatskoj“ u sklopu projekta „Rodna ravnopravnost za sve – ostvarimo trans prava!“.

Pogledajte i video koji je predstavljen na početku okruglog stola s ciljem odvanja počasti brutalno prekunitim životima i ove godine.

Na okruglom stolu o pravnom položaju trans i rodno varijantnih osoba govorili/e su pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, dipl. iur.; predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin; Marko Jurčić u ime Zagreb Pridea s izlaganjem „Diskriminacija i zločin iz mržnje protiv trans i rodno nenormativnih osoba“ te Arian Kajtezović u ime kolekTIRVa o „Pravu na rodni identitet i unapređenju pravnog položaja trans i rodno nenormativnih osoba“.

„Trans osobe jedna su od najviše marginaliziranih društvenih skupina, a ovdje svjedočimo  diskriminaciju s kojom se trans i rodno varijantne osobe susreću u svim aspektima života, uključujući u školi, u zdravstvu, na radnom mjestu, kao i pri zapošljavanju. Prepreka za ostvarenje naših prava na život bez diskriminacije je činjenica da u našem pravnom sustavu imamo ograničenu mogućnost priznanja rodnog identiteta“, izjavljuju u kolekTIRVu i dodaju, „Potrebno je težiti ka stvaranju slobodnog, pravednog i solidarnog društva u kojem je i pravo na samoodređenje roda i spola jedna od temeljnih vrijednosti, kako bi se i trans i rodno varijantne osobe osjećale ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu, a ne da živimo u konstantnom strahu od diskriminacije, nasilja i ubojstva.“.

U posljednjih 12 mjeseci u svijetu je prijavljeno 226 ubojstava trans osoba, a od 2008. godine zabilježeno je 1612 ubojstava. Alarmantni podaci ponovno pokazuju da postoji prijeka potreba da se reagira na nasilje nad trans i rodno varijantnim osobama te da se uspostave mehanizmi za zaštitu prava trans i rodno varijantnih osoba.

Današnji dan obilježava se diljem svijeta da bi se podigla razina vidljivosti zločina iz mržnje protiv trans i rodno varijantnih osoba, ali i radi stvaranja javnog prostora za žaljenje nad izgubljenim životima i odavanja počasti osobama čiji bi životi inače bili zaboravljeni. Najčešći uzrok diskriminacije i nasilja nad trans i rodno varijantnim osobama svuda u svijetu, pa tako i u RH, je mržnja uzrokovana nepriznavanjem i nepoštivanjem različitosti rodnih identiteta i rodnih izražavanja. Radi se o mržnji koja je duboko ukorijenjena u tradicionalnim i stereotipnim pogledima na rodne uloge, odnosno uvjerenju da su neki rodni identiteti i rodna izražavanja manje vrijedni od drugih. Trans i rodno varijantne osobe jedna su od najmarginaliziranijih društvenih skupina u Hrvatskoj i među najčešćim smo žrtvama diskriminacije i zločina iz mržnje. Nailazimo na nerazumijevanje i neprihvaćanje okoline te na mnogobrojne prepreke i diskriminaciju u obrazovanju, na području rada i zapošljavanja, u zdravstvu, kao i na vrlo ograničenu mogućnost zakonskog priznavanja rodnog identiteta.

crossmenu