prati nas: 

Mogućnosti u Hrvatskoj

Zdravlje

Iako postoji službena lista stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), iskustva s tim osobama su različita te se doznaje da neke od njih nemaju adekvatna znanja i imaju štetne stavove i pristupe u radu. Ako ti treba psiholog_inja, psihijat_ar_rica, endokrinolog_inja ili ginekolog_inja, preporučujemo da pogledaš kolekTIRV-ovu listu stručnjaka i stručnjakinja.

Na listi Ministarstva zdravlja su osobe iz područja psihologije, psihijatrije, endokrinologije, ginekologije i krirugije (samo za “gornje” operacije za uklanjanje dojki). Trenutno se u Hrvatskoj ne obavljaju “donje” operacije (većina kojima je to potrebno ide u Srbiju ili drugdje). Napomena: dr. Arbanas sada radi u Klinici za psihijatriju Vrapče, a  čujemo da dr. Moravek više ne radi u Hrvatskoj.

Ako ti je potrebna psihološka podrška, možeš kontaktirati psihologa_inju kod koje_g želiš ići i dogovori termin, pa od liječni_ce_ka opće medicine tražiti crvenu uputnicu za psihološki pregled. Nekim osobama nije ugodno liječnic_a_i_ma opće medicine spominjati da je to zbog trans tematike pa se može navesti drugi razlog. Sve psihološke i psihijatrijske preglede, obrade, savjetovanja, testiranja i slično za sada pokriva HZZO. Također, za psihološku pomoć se možeš obratiti psihologinji koja vodi program podrške u Trans Aidu na mail info@kolektirv.hr.

Ako ti je potrebna hormonalna terapija, tijekom posjeta psiholog_u_inji i psihijatr_ici_u se možeš javiti i endokrinolog_u_inji radi dobivanja liste pretraga koje je potrebno obaviti prije početka hormonalne terapije. Nakon završetka psihološke i psihijatrijske obrade i obavljenih pretraga, dogovoriš termin s endokrinolog_om_injom, tražiš crvenu uputnicu od liječni_ka_ce opće medicine za endokrinološki pregled gdje, ukoliko su svi nalazi zadovoljavajući, endokrinolog_inja određuje terapiju u konzultaciji s tobom i dogovori nakon koliko trebaš doći na kontrolu. Preglede i pretrage potrebne za hormonalnu terapiju za sada pokriva HZZO, međutim, troškove samih hormona ne.

Ako ti je potrebna operacija uklanjanja dojki, nakon psihološke obrade, možeš tražiti crvenu uputnicu za pregled na plastičnoj kirurgiji, te se naručiti kod kirurga na pregled. Tijekom pregleda bi kirurg trebao dogovoriti termin i metodu operacije kao i pretrage koje je potrebno obaviti prije operacije. Troškovi ove operacije su do prije nekoliko mjeseci bili pokriveni od strane HZZO-a uz dopunsko osiguranje, međutim, neke osobe su nakon što su obavile operaciju dobile račun za istu pa savjetujemo da se informirate prije nego napravite operaciju. Trans Aid aktivno radi na rješavanju ovog problema.

Iako su pohrana reproduktivnih stanica (sperma, jajne stanice i embriji), lasersko uklanjanje dlaka i terapija glasa dostupni u Hrvatskoj generalno, nisu regulirani specifično za trans osobe. Moguće je pohraniti spermu do 40.godine života (na teret HZZO-a). Za pohranu jajnih stanica i embrija nemamo podatke. Više o ovome pročitajte ovdje.

Lasersko uklanjanje dlaka je za sada moguće samo u privatnim ustanovama na vlastiti trošak.

Na službenoj listi stručnjka_inja koju je objavilo Ministarstvo zdravlja (Narodne novine 59/2015), kao i na kolekTIRV-ovoj listi stručnjaka i stručnjakinja su navedenei nekei ginekolo_zi_ginje za koje se navodi da imaju iskustva u radu s trans osobama. Što se tiče uroloških pregleda, nažalost nemamo podataka.

Pročitaj više

Izmjena dokumenata

Postupak promjene imena je sljedeći:

 1. Izvadiš uvjerenje suda(inače općinski sud, u Zagrebu kazneni sud) da se protiv tebe ne vodi krivični postupak (u svrhu promjene osobnog imena), plaća se 30kn biljega za to (obično se mogu kupiti na kioscima), inače se dobije isti ili sljedeći dan, postupak je detaljnije opisan ovdje.
 2. Odeš u ured opće/državne uprave (tj. matični ured)prema mjestu prebivališta (ili ako se ne nalaziš u mjestu prebivališta, onda može i neki drugi matični ured, pa će osoblje tamo kontaktirati ured prema tvom mjestu prebivališta i na taj način to riješiti za tebe), i odeš u ured matica rođenih
 3. Popuniš zahtjev za promjenu osobnog imena, u kojem možeš navesti bilo koji razlog za promjenu osobnog imena, tako da možeš i ne moraš spominjati svoj rodni identitet kao razlog, čak bi trebalo biti moguće i odbiti navesti razlog budući da je “opravdani razlog” bio obavezan po starom zakonu ali od 2012. godine nije obavezan. Zahtjev potpišeš i uz njega priložiš gore navedeno uvjerenje sudada se protiv tebe ne vodi krivični postupak. Nikakva dodatna dokumentacija nije potrebna – ni medicinska, niti bilo kakva druga. Ako te netko uvjerava drugačije, opet se možeš žaliti na gore navedene kontakte.
 4. Nakon što predaš zahtjev, čekat ćeš otprilike par tjedana dok se postupak izvrši, i nakon toga će ti na adresu prebivališta stići rješenje o promjeni osobnog imena(ako je to problem, možda možeš pitati da ti šalju na neku drugu adresu – to provjeri s njima u uredu)
 5. S tim rješenjemmožeš izvaditi novi rodni list, domovnicu, novu osobnu iskaznicu, vozačku, zdravstvenu iskaznicu, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/HZZ-u, itd.

Ako si maloljetna osoba, prije nego dođeš do punoljetnosti, ime ne možeš promijeniti bez podrške roditelja. U tom slučaju, za tebe zahtjev moraju popuniti oba roditelja, osim ako nisu u braku, onda popunjava roditelj s kojim živiš, a drugi roditelj daje svoj pristanak, tj. suglasnost. Ako taj drugi roditelj ne da svoju suglasnost, centar za socijalnu skrb treba utvrditi je li promjena imena u tvom interesu. Jedino ako se ne zna prebivalište drugog roditelja, ili uopće nema roditeljsku skrb je moguće da samo jedan roditelj podnese zahtjev bez uključivanja centra za socijalnu skrb. Također, bitno je da ako imaš preko 10 godina, da bi ti roditelji mogli promijeniti ime, moraju imati i tvoj pristanak.

Izuzeci od prava za promjenu osobnog imena su:

 • kad se novim imenom “vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral” (nije definirano tko i kako procjenjuje kada je to slučaj, no možda riječi poput psovki bi tu spadale, prijetnje, itd.)
 • ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime (osobno ime se sastoji od imena i prezimena, a svako od njih može imati jednu ili više riječi, tako da npr. crtež ne bi bilo ime jer nije sastavljen od riječi)
 • ako se protiv osobe vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti

Niti jedan od ovih slučajeva se ne odnosi na to kada npr. osoba mijenja ime iz “muškog” u “žensko” i slično, dakle, jedino ako trenutno traje neki kazneni postupak protiv tebe, nećeš moći promijeniti ime dok se to ne završi.

Pravno priznanje roda i promjena matičnog broja:

 1. Prikupiš pozitivno mišljenje ili o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu od psihologinje ili psihologa s Liste stručnjaka (Narodne novine 59/2015). Trenutno, za dobijanje ovog mišljenja potrebno je proći psihološko testiranje i obradu, što znači otprilike bar 3-4 posjete psiholog_inji_u (nekoliko sati testova plus razgovor).
 2. Prikupiš pozitivno mišljenje ili o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu od psihijatra ili psihijatrice s Liste stručnjaka (Narodne novine 59/2015). Trenutno, za dobijanje ovog mišljenje potrebno je prvo dobiti mišljenje psiholog_a_inje, te obaviti razgovor s psihijatr_ic_om (bar 1-2 posjete).
 3. Ako tražiš da ti daju mišljenje o promjeni spola, trebat će ti pozitivno mišljenje o promjeni spola i od endokrinologinje ili endokrinologa s Liste stručnjaka (Narodne novine 59/2015). Ako tražiš da ti daju mišljenje o životu u drugom rodnom identitetu, endokrinologa_inju možeš preskočiti. Endokrinolog_inja obično traži da je osoba neko vrijeme na hormonima prije izdavanja svog mišljenja, međutim, Pravilnik eksplicitno navodi da hormoni ne smiju biti preduvjet za to (čanak 2 Pravilnika).
 4. Odeš u regionalni centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta i obratiš se osobi koja će ti izdati Izvješće o osobnim i obiteljskim prilikama. Smjernice po kojima su socijalne_i radnice_i dužne_i izraditi spomenuto Izvješće su dostupne na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.
 5. Ispuniš “Zahtjev Nacionalnom zdravstvenom vijeću za davanje Mišljenja o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu” koji je Prilog I. Pravilnika.
 6. Gore navedenu papirologiju zajedno s dodatnom dokumentacijom (npr. pisma/nalaze od psiholog_a_inje, psihijatr_ice_a, i eventualno endokrinolog_inje_a) kopiraš sebi (da se ne izgubi), a originale preporučenom poštom (možda i uz povratnicu da imaš dokaz da je pošiljka primljena) pošalješ na adresu:
  Nacionalno zdravstveno vijeće
  Ministarstvo zdravlja
  Ksaver 200a
  10000 Zagreb
  Hrvatska
 7. Čekaš da dobiješ Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća (o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, ovisno što su ti osobe u koracima 1, 2 i eventualno 3 zaokružile). Nacionalno zdravstveno vijeće je na zahtjev dužno odgovoriti u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.
 8. Sa Mišljenjem iz prethodnog koraka odeš u ured opće/državne uprave (tj. matični ured)prema mjestu prebivališta (ili ako se ne nalaziš u mjestu prebivališta, onda može i neki drugi matični ured, pa će osoblje tamo kontaktirati ured prema tvom mjestu prebivališta i na taj način to riješiti za tebe), i odeš u ured matica rođenih.
 9. Napišeš zahtjev za upisom promjene spola kao izmjene podataka u temeljnom upisu u matici rođenih i priložiš mu to Mišljenje.
 10. Nakon što predaš zahtjev, čekat ćeš neko vrijeme dok se postupak izvrši, i nakon toga će ti na adresu prebivališta stići rješenje o upisu promjene spola (ako je to problem, možda možeš pitati da ti šalju na neku drugu adresu – to provjeri s njima u uredu).
 11. S tim rješenjem trebaš izvaditi novi rodni list, domovnicu, novu osobnu iskaznicu, vozačku, promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, HZZO-u, u školi/fakultetu/poslu/HZZ-u, itd.
Pročitaj više

crossmenu