Lista stručnjaka i stručnjakinja

Ministarstvo zdravlja je 2015. godine, kao dodatak Pravilniku kojim je regulirana procedura za promjenu oznake spola u osobnim dokumentima, objavilo Listu stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama (Napomena: dr. Arbanas sada radi u Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, dr. Moravek radi privatno u Zagrebu, kao i dr. Budi). Na Listi se nalazi 15 stručnjaka i stručnjakinja za cijelu Hrvatsku, od kojih većina radi u Zagrebu, te na listi nisu nevedenei stručnjaci iz svih nužnih područja medicine. 

Ova lista je napravljena da se na njoj navedenima možeš javiti ukoliko prolaziš kroz postupak promjene oznake spola u osobnim dokumentima.

Uskoro ćemo ovdje objaviti i širu listu stručnjaka i stručnjakinja koji se ne nalaze na gore spomenutoj listi ministarstva, ali rade s TIRV osobama te nam osobe iz zajednice javljaju da imaju dobra iskustva s njima.

Lista stručnjaka i stručnjakinja

Sanja Jurica dr.med.

Sanja Jurica rođena je u Rijeci, gdje je završila i školovanje, uključujući diplomu Medicinskog fakulteta u Rijeci te specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije. Specijalistica je od 1993. godine, te se, nakon dugogodišnjeg rada u KBC-u Rijeka, 2001. godine zapošljava u privatnoj poliklinici „Medico“ u Rijeci. U srpnju 2014. godine, otvara svoju privatnu ordinaciju čija su vrata otvorena svima koji se odluče doći na ginekološki pregled.

Kontakt

Sanja Jurica dr.med.
specijalistica ginekologije i opstetricije
51000 Rijeka, Franje Čandeka 46/II
tel: 051/643-215; 643-227
e-mail: ginekologijas@gmail.com

Lista stručnjaka i stručnjakinja

Matea Popov mag. Psych

Matea Popov rođena je 1989. godine u Splitu. Nakon srednje škole seli se u Zagreb na studij psihologije pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U Zagrebu se uključuje u aktivizam, prvo za besplatno obrazovanje (tkz. Blokada), a nedugo nakon se priključuje Zagreb Prideu gdje započinje rad na području LGBTIQ+ aktivizma. 

Aktivistička i psihološka karijera sudaraju se i spajaju 2013. godine u radu na kojemu diplomira – „Roditeljsko prihvaćanje djeteta kao lezbijke ili geja“. Po završetku fakulteta Matea nastavlja svoje obrazovanje u području Gestalt psihoterapije u Gestalt centru Homa gdje započinje svoju izbrazbu za psihoterapeutkinju.

Matea je danas apsolventica edukacije za Gestalt psihoterapiju, a u svakodnevnom radu se bavi psihološkim savjetovanjem, posebice LGBTIQ osoba, grupnim radom te različitim edukacijskim programima. Unutar psihološkog savjetovanja i rada s ljudima posebno je zanimaju partnerski odnosi, a na ovom području se obrazovala u sklopu GATLA edukacija za partnersku terapiju.

Aktivna je u udrugama kolekTIRV i Dugine obitelji te u feminističkom kolektivu fAktiv. Savjetovanje radi i u privatnoj praksi „Gesta savjetovanje“.

Većinu slobodnog vremena Matea provodi u različitim sportskim aktivnostima, a posebice voli one na otvorenom. 

Lista stručnjaka i stručnjakinja

mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura

Mr. spec. kliničke psihologije Iva Žegura rođena je 14. veljače 1979. godine u Zagrebu. Godine 2003. diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2005. upisuje poslijediplomske studije (specijalizacija iz kliničke psihologije- magisterij) pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta te 2012. godine stječe zvanje mr. spec. kliničke psihologije te joj je priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore. Godine 2009. upisuje doktorski studij pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Od 2004. godine zaposlena je kao psihologinja u kliničkoj praksi pri Odjelu polikliničke i dispanzerske službe PB Vrapče, a od 2012. godine do danas kao klinički psiholog pri Zavodu za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče. Godine 2006. s dr. sc. Majom Mamula osnovala je Sekciju za psihologiju seksualnosti i psihologiju roda pri Hrvatskom psihološkom društvu.

Od 2011. godine pročelnica je Sekcije za kliničku i zdravstvenu psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu.

Vanjska je stručna suradnica u nastavi i provođenju redovite studentske prakse Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izborni kolegiji: Primjenjena psihologija- teme „Psihološke specifičnosti lgbt populacije kroz životni vijek“ i „Afirmativan psihologijski pristup u radu s lgbt populacijom“ te izborni kolegij Moderne obitelji pri Katedri za socijalnu psihologiju s temom „Moderne obitelji- psihološki aspekti lgbt obitelji i roditeljstva“. Članica je Hrvatske psihološke Komore, Hrvatskog psihološkog društva, te EFPA- European Federation of Psychologists’ Associations.

Temama s područja transrodnosti i transeksualnosti bavi se od 2005. godine te je pohađala mnoge edukacije među kojima i edukacije iz rada s rodno disforičnom djecom i adolescentima pri Vrijeq Universiteit Amsterdam Medisch Centrum Amsterdam- Gender Clinic. Stručna je suradnica udruga Lori, Kontra, Iskorak na projektima istraživanja seksualnosti te savjetovališta za LGBTIQ osobe. Od 2012. do 2013. godine supredsjednica je udruge kolekTIRV.

Lista stručnjaka i stručnjakinja

prim. dr. sc. Goran Arbanas

Prim. dr. sc. Goran Arbanas rođen je 6. rujna 1970. godine u Karlovcu. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1996. Godine 1998. započinje specijalizaciju iz psihijatrije, a specijalistički je ispit položio 9. travnja 2002. g. Od tada do 2015. radi u Dnevnoj bolnici za psihoterapiju Službe za duševne bolesti Opće bolnice Karlovac, nakon čega prelazi u PB Vrapče. Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže subspecijalistički ispit. Godine 2012. dr. Arbanas stekao je naziv primarijusa, a stupanj doktora znanosti 2013. godine.

Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad deset godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i stekao naziv FECSM.

Dr. Arbanas sudjelovao je i na radionicama Centra za transseksualnost u Amsterdamu.

prof. dr. sc. Tina Dušek

Dr. Dušek radi u Zavodu za endokrinologiju KBC Rebro Zagreb kao specijalistica interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Ujedno je i izv. profesorica te pročelnica Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za neuroendokrinologiju.

Njezino stručno područje interesa su bolesti hipofize, nadbubrežne žlijezde, štitnjače, ginekološka endokrinologija i kasni učinci onkološkog liječenja na endokrini sustav. Dio subspecijalističkog usavršavanja provela je na endokrinološkom odjelu The Christie Hospital NHS Trust u Manchesteru, Engleska. 

prim. dr. sc. Velimir Altabas

Prim. dr. Sc Velimir Altabas diplomirao je na studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Nakon odrađenog stručnog staža u KB “Dubrava” u Zagrebu, specijalizirao se za internu medicin, te subspecijalizirao endokrinologiju i dijabetologiju. Usporedo sa specijalizacijom i subspecijalizacijom završio je poslijediplomski studij iz kliničke farmakologije, te magistrirao i doktorirao. 2010. godine te stekao naslov primarijus.

Trenutno je zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice”, pri Internoj klinici, na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma “Mladen Sekso”, gdje je voditelj Edukacijskog centra Zavoda. Član je slijedećih stručnih društava: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko endokrinološko društvo, Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma ( čiji je trenutni potpredsjednik ), Europsko endokrinološko društvo, Europsko udruženje za istraživanje dijabetesa.

Temama s područja transeksualnosti počeo se baviti tijekom subspecijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije, obzirom da dio problema vezan uz tranziciju zalazi u navedeno subspecijalističko područje. U sklopu svoje ustanove, KBC “Sestre milosrdnice”, u mogućnosti je surađivati s kolegama drugih specijalnosti ( pedijatrima, psihijatrima i ginekolozima ) prilikom pružanja potrebnih medicinskih usluga transeksualnim osobama.

Lista stručnjaka i stručnjakinja

‘Rozi megafon’ pravna podrška i savjetovalište Zagreb Pride-a

Zbog potrebe da se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju protiv LGBTIQ osoba kojemu smo svakodnevno izloženi/e Zagreb Pride provodi sustav pravne zaštite i savjetovanja za LGBTIQ osobe – “Rozi megafon” koji radi na pravnom savjetovanju i pravnom zastupanju LGBTIQ osoba u suradnji s Zajedničkim odvjetničkim uredom Bandalo – Labavić.

Rozi megafon postoji od 2010. godine. Imamo iskustva s najrazličitijim pravnim postupcima, od zločina iz mržnje protiv LGBT osoba, pokretanja radnih i diskriminacijskih sporova po osnovama rodnog identiteta, rodnog izražvanja i spolne orijentacije, udružnih tužbi te pravne podrške za LGBT tražitelje/ice azila u RH.

Lista stručnjaka i stručnjakinja

Psihološko savjetovalište udruge LORI, Rijeka

Udruga LORI osnovana je 19. listopada 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe – LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta /ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.

Aktivnosti udruge usmjerene su na:
– edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
– promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
– kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
– informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
– smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
– stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana

U okviru Programa psihosocijalne podrške za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina, udruga LORI pokrenula je Psihološko savjetovalište. Psihološko savjetovalište namijenjeno je lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i transeksualnim osobama svih dobnih
skupina te nudi mogućnost individualne psihoterapije/savjetovanja, partnerske psihoterapije/savjetovanja, obiteljskog savjetovanje i grupne psihoterapije/savjetovanja.

Kroz savjetovalište želja udruge LORI je LGBT osobama pružiti siguran prostor gdje mogu dobiti savjete i podršku po pitanju svog rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije te drugih specifičnih pitanja vezanih za život LGBT osoba, kao npr. coming out, (internalizirana) homo/bi/transfobija, neprihvaćanje u okolini, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.

Teme kojima se bavi psihološko savjetovalište:
– podrška za LGBT osobe koje su u procesu coming outa
– pomoć u preispitivanju vlastitog spolnog i rodnog identiteta kao i seksualne orijentacije
– afirmativna terapija u cilju prihvaćanja vlastitog spolnog/rodnog identiteta odn. seksualne orijentacije koji se razlikuju od heteronormativnih
– izgrađivanje i podržavanje efikasnih strategija suočavanja u stresnim situacijama
– prorada traumatskih sadržaja vezanih uz vlastiti spolni/rodni identitet od. seksualnu orijentaciju u slučajevima zlostavljanja (psihičko, fizičko i seksualno tijekom djetinjstva kao i odrasle dobi)
– rad na depresivnim i anksioznim poremećajima kod LGBT osoba
– rad na impulzivnom i agresivnom ponašanju
– rješavanje teškoća i problema u intimnim odnosima
– partnersko savjetovanje
– rad s roditeljima LGBT osoba u vidu afirmiranja i prihvaćanja spolnog/rodnog identiteta odnosno seksualne orijentacije koja se razlikuje od heteroseksualne
– psihološke usluge namijenjene starijoj LGBT populacije, rad na usamljenosti, međusobno povezivanje
– pomoć u rješavanju problema zlouporabe i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama
– organiziranje grupa u vidu grupne podrške i savjetovanja
– psihoterapijski tretman ostalih psihičkih poremećaja
– pružanje relevantnih informacija glede promjena u procesu tranzicije vlastitog spola

Psihološku podršku u savjetovalištu pružaju LGBT friendly psihologinje Snježana Božić, Jasminka Juretić i Gorana Birovljević koje su upoznate sa specifičnim potrebama LGBT osoba te imaju iskustvo rada s pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina.

Ukoliko želite koristiti usluge psihološkog savjetovališta, slobodno se javite na e-mail: lori.savjetovaliste@yahoo.com ili na mobitel 091/493-4133. Usluge psihološkog savjetovališta su besplatne. Povjerljivost i zaštita identiteta su zajamčeni.

Lista stručnjaka i stručnjakinja

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Centar za žrtve seksualnog nasilja otvoren je u okviru Ženske sobe u travnju 2008., godine te jedini je referalni centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj.

Glavni cilj Centra je unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele bilo koji oblik seksualnog nasilja, kao i pružanje informacija i podrške iz područja seksualnih prava i seksualnog zdravlja.

Centar uključuje direktnu i indirektnu pomoć i zaštitu žrtava seksualnog nasilja, kroz provođenje sljedećih aktivnosti:

• pomoć u procesu prijave seksualnog nasilja (pratnja na policiju i u bolnice);

• priprema za sudski proces;

• savjetovanje i terapija: krizno savjetovanje (medicinsko, pravno i psihološko), terapijski rad u proradi traumatskog iskustva, psihološko savjetovanje za obitelj ili prijatelje/ice žrtve;

• razvoj i publikacija različitih materijala za žrtve.

Centar radi svakim radnim danom od 10h do 17h a po potrebi i izvan uredovnog radnog vremena. Broj telefona Centra je 01/61 19 444, a možete nas kontaktirati i putem maila: savjetovaliste@zenskasoba.hr

crossmenu